Sinh mổ lần thứ tư phụ nữ phải đối mặt với...

Các nhà nghiên cứu cho thấy phụ nữ sinh mổ lần thứ 4 có thể đối mặt với nhiều biến chứng về sức khỏe....

Sinh mổ lần 2 như thế nào và điều gì xảy...

Có nhiều phụ sản do một biến chứng không lường trước được hoặc do thai nhi đang gặp nguy hiểm nên không thể sinh...

Đọc nhiều trong ngày